מצפה 5, רמת גן

CPSL אדריכלים | הריסה ובניה מחדש | 32 יח"ד | ממתין לדיון בועדה המקומית

מיקום הפרויקט